Juridische informatie

VAS BV
Kloosterstraat 13
BE 9120 Beveren
BTW-nummer: BE 0739.738.232

rechtsvorm, ondernemingsnummer en geleverde diensten

VAS is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in 9120 Beveren en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
met btw-nummer BE 0739.738.232 De diensten die wij leveren zijn beschreven op onze website www.restaurantvas.be .

algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen met onze klanten zijn de algemene voorwaarden van VAS van toepassing. Deze voorwaarden kunnen worden geconsulteerd op www.restaurantvas.be  en worden op verzoek ook verstrekt op een drager.