Privacy

Op de website van VAS worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld die door u vrijwillig werden verleend via onze website of e-mail. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u aan VAS de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken. Deze persoonsgegevens worden in de bestanden van VAS opgenomen en worden niet aan derden doorgegeven.

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van nieuwsbrieven of bepaalde evenementen, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrieven toe te sturen, respectievelijk om u te registreren als deelnemer aan het evenement. Ook in het kader van onze commerciële relatie kunnen wij u informatie of uitnodigingen sturen. VAS kan uw persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. VAS verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan u met ons contact opnemen op het volgende e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Mocht u niet langer informatie van ons willen ontvangen dan kunt u dit kosteloos aangeven op bovengenoemd adres.